Skip links

بازی سازی بعنوان یک استراتژی بازاریابی

بازی سازی بعنوان یک استراتژی بازاریابی

بازی سازی بعنوان یک استراتژی بازاریابی

بازی سازی بعنوان یک استراتژی بازاریابی نوشته : اندرو گیلز ترجمه: وحید اسماعیلی ایده جدیدا شناخته شده بازی سازی ابزاری جدید و ارزشمند است که هر کسب و کاری باید در هنگام تعیین و پیاده سازی استراتژی بازاریابی اش به آن توجه کند. بازی سازی می تواند برای جلب توجه موفقیت آمیز مشتری، برای ارتقاء […]